Vattensystemet

Pumpen

Sätts på genom att man sätter i stickproppen. Pumpen sitter i borrhålet och trycktank + relä finns ovanför hålet i det svarta runda ”pumphuset”

Inför vintern:

 • Frostskydd i diskmaskin
 • Stäng av varmattenberedaren
 • Låt varmvattnet svalna eller låt varmvattenkranen gå tills det kommer kallt. Tömmer man när beredaren är varm löser överhettningsskyddet ut.
 • Dra ur stickproppen till pumpen
 • Öppna alla kranar
  • Kökskran
  • Badrumskran
  • Utekran
  • Kran på Dass
  • Kran till diskmaskin
  • Två tömningsventiler på baksidan
  • Vrid på termostatvredet (svart ratt på undersidan, lite pillig att komma åt) tills det rinner mer.
  • Öppna kranarna i T-kopplingen hor farfar

Allt vatten skall nu rinna ur systemet genom slangen som går ner mot sjön vid farfars hus och rinna ut vid gamla lilla pumphuset, Brunnen tömmer sig själv när man släpper trycket och slår av strömmen.

 • Ta loss duschblandaren och ta hem (den går inte att tömma)

Igångsättning vår:

 • Skruva fast duschblandaren
 • Stäng alla kranar och tömningsventiler (se ovan)
 • Stäng vid T-korset hos farfar det skall vara stängt mot farfars hus om ingen är där
 • Slå på strömmen till pumpen genom att sätta i stickproppen i boden
 • Låt vatten fylla varmvattensberedaren genom att ha varmvattenkran öppen tills det slutar komma luft.
 • Slå på varmvattenberedaren
 • Ta ett varv runt huset, vid pumpen och hos farfar och kolla att det inte läcker nånstans
 • Titta att det inte läcker under diskmaskinen
 • Om det inte kommer varmvatten kan det bero på 3 saker:
  1.  Termostaten (svarta ratten) står på kallt. Man vrider ju på den när man tömmer
  2. Överhettningsskyddet har löst ut, händer om man tömmer när det fortfarande är vatten i
  3. Man har inte slagigt på strömbrytaren

 

Bilder T-Koppling hos farfar och baksidan stora huset:

Termostat

Återställning